12 лютого 2016 р.

Правильно наголошуй!
áвгіїв
впóперек
єрети́к
кýхарство
осокá
стремéно
акáфіст
всерéдину
жалюзí
лапки́
пальтечкó
сум’яття́
акрóполь
гарсóн
життє́пис
лепехá
перéпис
сýсло
алкогóль
гвинтови́й
жолóбчáстий
листопáд
перéріз
таврó
анáпест
гільцé
жóрно
літóпис
пи́санковий
тáнець
aнáтóм
голíруч
жорнови́й
логопéдія
піалá
терези́
афíнянин
гомíлкóвий
зáбавка
лóкшина
плисти́
тятивá
баби́ще
гори́цвіт
завдáння
лускá
пли́тчастий
уперéкидь
бавóвняний
граблí
зáгадка
мáрмур
податкóвий
ýрвище
бáнтина
грéйпфрýт
заняття́
мигдалéвий
подзвони́ти
фартýх
бaсóвий
громадя́нин
зáпічок
митáрство
пóдружка
фарфóр
бáтьківський
гурткови́й
зáсипка
морквяни́к
позáочі
фахови́й
бéсíдниця
гуртóжиток
зáчи́н
мотузки́
позачасóвий
фенóмен
біржови́й
гýсячий
зáчіпка
м’якýш
попíдруки
фóльга
бляшáний
ґáблі
зéрня́
навзáєм
пóрожньо
хорти́ця
борщéвий
ґýдзиковий
зерó
нáвіска
порядкóвий
Хóртиця
борщови́й
ґраткóвий
зимівни́к
назáхват
послáння
хоругвá
буси́на
ґуля́стий
іври́т
нáклéйка
пóслуга
хýтро
буханéць
дéнцé
íкло
нáколка
пóсміх
цáрина
вáхтéр
джýра
íрис (квітка)
напéрсткóвий
правопи́сний
цемéнт
ведмеди́ця
дíвчи́на
іри́с (цукерка)
настóянка
при́ятель
ци́ган
верстови́й
добри́вечір
їдлó
нáцінка
пулóвер
чадни́й
вимóга
дóговíр
кáмбала
недóлюд
рáтáй
чéрствíти
ви́падок
договíрний
каталóг
ненáвисть
рéкрут
чорнóзем
вирáзний
донéсхочу
катóлик
номерни́й
рукóпис
чорнóслив
виши́ваний
дóнька
квартáл
обрáння
рукопи́сний
шавлíя
виши́ванка
допíзна
кéта
обрýч
сакви́
щабéль
вíльха
допоміжни́й
кóлéдж
обýх
семестрóвий
щи́пці
вітчи́м
доя́р
кóсий
óбшир
симетрíя
ю́хтá
вíрші
дýблений
кропивá
однáковий
сóлений
юхтóвий
волóх
ешелонóваний
кулінáрія
ознáка
сóлодощі
я́лoвичина
впíзнаний
Євáнгeліє
кýпіль
óлень
спи́на
я́мкови́й

22 листопада 2015 р.

ПОМИ́ЛКА ЧИ ПО́МИЛКА?
Слово помилка активно побутує у живому мовленні. При цьому часто можна спостерігати, як мовець вагається у виборі форми акцентуації: поми́лка чи по́милка! Нерідко помічаємо, що він послуговується і першим, і другим варіантом наголосу. Тож, закономірно, постають питання: яка форма наголошення є нормативною? Чи можна використовувати обидва варіанти наголосу? Якщо так, то якому з них надати перевагу?
Для того, щоб аргументовано відповісти на поставлені запитання, потрібно всебічно проаналізувати розвиток акцентуації даної лексеми. Наголошеним слово помилка вперше зустрічається ще в найдавніших акцентованих пам’ятках української мови (XVI-XVIII) ст. Цікаво, що вже тут побутує різне наголошення: поми́лка (Берында П. Лексікон славєноросскій. — К, 1627); по́мылки, по́мылкам (Галятовскій І. Ключ разумhнія. — К., 1659). У граматиці А.Павловського (1818 р.) функціонує тільки по́милка. Лексикографічні джерела II пол. XIX-XX ст. фіксують і наголос поми́лка (Словник П.Біле-цького-Носенка, словник М.Левченка); і по́милка (словник Є.Желехівського та С.Недільського, словник за ред. Б.Грінченка); і двоякий — по́милка (словник М.Уманця і А.Спілки).

3 листопада 2015 р.

Пробне ЗНО 2016 року відбудеться у квітні


Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у квітні 2016 року. Про це йдеться у відповідному наказі Українського центру оцінювання якості освіти.
Зокрема, 2 квітня 2016 року буде проведено пробне тестування з української мови і літератури. Наступної суботи, 9 квітня, відбудуться пробні тестування інших предметів – англійської мови, біології, географії, іспанської мови, історії України, математики, німецької мови, російської мови, фізики, французької мови та хімії.Реєстрація осіб, які виявлять бажання взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, здійснюватиметься регіональними центрами оцінювання якості освіти у період з 5 до 30 січня 2016 року. Головною метою проведення пробного тестування є відтворення умов та технології проведенняЗНО для психологічної підготовки майбутніх абітурієнтів до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Участь у пробному тестуванні можуть взяти усі охочі.Про вартість пробного тестування буде оголошено наприкінці листопада.Абітурієнти, які готуються до складання тестів ЗНО у 2016 році мають можливість скористатися найбільшим онлайн сервісом підготовки до тестування.

4 квітня 2015 р.

Використання соціальних медіа на уроках
Соціальні медіа є невід’ємною частиною сучасного суспільства. Наші діти практично постійно заходять в «Instagram», «Facebook», «Twitter», «Контакт» і, звісно, на багато інших сайтів, про які ми знаємо трохи менше. Якщо ви хочете привнести у процес навчання «цілий світ», розгляньте можливість інтеграції ваших уроків і соціальних медіа.
Більше не будемо відволікатись

Якщо використовувати соціальні медіа обережно і з розумом, вони можуть слугувати як корисний інструмент, а не як відволікаючий фактор, як це буває зазвичай.

6 березня 2015 р.

Видатний  геній України
9 березня 1814 року народився Тарас Шевченко - видатний український письменник, художник, громадський діяч, академік гравірування

                                   Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого (9 березня за новим стилем) 1814 р. у с. Моринцях Звенигородського повіту Київської губернії (нині Звенигородський район Черкаської області) у родині Григорія Івановича Шевченка і Катерини Якимівни Бойко. Батьки Шевченка були кріпаками магната генерал-лейтенанта Василя Васильовича Енгельгарда - поміщика, що володів 50 тис. кріпаків і був власником близько 160 тис. десятин землі. Через рік після народження Тараса родина переїздить із Моринців до Кирилівки, у ній, окрім Тараса, було 6 дітей - старші - Катерина та Марія, брат Микита, молодші - Ярина, Марія, брат Йосип.

Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя

                                                  Лист МОН № 1/9-630 від 05.12.14 року
Одним з пріоритетів освітньої політики є дебюрократизація діяльності педагогічних працівників, упровадження органами управління освітою сучасних принципів державно-громадської моделі управління. В умовах, коли Міністерство освіти і науки суттєво скоротило переліки звітності, що подаються з регіонів, обмежило кількість загальнонаціональних заходів, й продовжує лінію на дебюрократизацію, продовжують надходити звернення від вчителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо неправомірних вимог з боку керівників навчальних закладів, органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів) та інших організацій щодо ведення документації вчителем та примусу до виконання невластивих вчителю функцій.

2 лютого 2015 р.

Проведення ДПА та ЗНО у 2015 році: роз’яснення МОН

Міністерством освіти і науки надано роз’яснення щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації й зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році.
Зокрема в освітньому відомстві нагадують, що у 2014/15 навчальному році атестація буде проведена у письмовій формі з навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів.
Завдання для проведення атестації укладаються навчальними закладами за рекомендаціями Міністерства освіти і науки.
Обов’язковою є атестація з української мови, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання. При цьому результати ЗНО з української мови зараховуються як результат державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року.
Якщо випускник (випускниця) через поважні причини не зміг (змогла) скласти ЗНО з української мови і літератури в основну сесію, то він (вона) має пройти ЗНО під час додаткової сесії. Відповідно, атестат він (вона) отримує пізніше.

ПЕРЕЛІК ТЕСТІВ ЗНО МОЖЕ БУТИ РОЗШИРЕНО

У Міністерстві освіти і науки розпочато роботу з розроблення програм для проведеннязовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році. Відповідний наказ підписано заступником міністра освіти Павлом Полянським.
Окрім вже звичних програм для проведення ЗНО з української мови та літератури, математики, історії України, географії, біології, фізики, а також п’яти іноземних мов: англійської, німецької, французької, іспанської та російської, перелік програм для проведення ЗНО у 2016 році буде розширений іншими мовними тестами. Зокрема, згідно з наказом Міністерства освіти і науки, для проведення тестування у 2016 році будуть розроблені програми ЗНО для складання тестів з угорської, румунської, польської, молдовської, кримськотатарської, словацької, болгарської та новогрецької мов. Згідно з наказом Міносвіти департаментам загальної середньої та вищої освіти спільно з Інститутом модернізації змісту освіти вже до 1 березня цього року необхідно забезпечити розроблення зазначених програм ЗНО. З цією метою затверджено склад робочих груп, які мають забезпечити розроблення програм для проведення ЗНО з зазначених предметів.
До 5 березня проекти програм мають бути розміщені на сайті МОН для їх громадського обговорення. За наслідками обговорення вони будуть доопрацьовані з урахуванням висловлених зауважень громадськості.

29 січня 2015 р.

ПОРАДИ ВЧИТЕЛЮ: ПІКЛУЙТЕСЬ ПРО 
СЕБЕ ТА СВОЄ ЗДОРОВ,Я
Чим ближче кінець шкільного робочого тижня, тим важче вчителю утримуватись на поверхні й не захлинутись у водоверті буднів. Усі знають, що прямим обов'язком учителя є постійна турбота й підтримка своїх учнів, але не менш важливо навчитися піклуватися про себе і своє здоров'я.
Професор психології Гейл Кінман на сторінках Гардіан акцентує увагу на трьох порадах учителям на кожний день протягом п'яти днів робочого тижня, спрямованих на зняття стресу та підтримку свого розумового, тілесного й душевного здоров'я.